SEFF logo

Cristian Kroghs
gate 39-41

Christian Krohgs gate 39 består av 33 leiligheter i fem etasjer over en næringsetasje på gatenivå. Under terreng er det bygget to parkeringsetasjer.

Foto: FuthArk Arkitekter AS

Uteområde

Leilighetene vender bredsiden mot fasaden og får derav mye dagslys. Leilighetene er bygget med ulik størrelse fra 40 – 75 kvm. Ute-arealene i prosjektet er små med et gårdsrom som er på ca. 500 kvm.

Med lite areal til rådighet er det viktig å lage mange og varierte steder.

  • Nominert til statens byggeskikkpris 2013, som eneste boligprosjekt blant syv finalister
  • Kandidat til Oslo by arkitekturpris 2012 for både uterom og bygning

Foto: FuthArk Arkitekter AS

To takterrasser, små private uteplasser på svalgang, samt inndeling i ulike områder ved hjelp av beplantning og ulike belegg som bidrar til å gjøre utearealene innholdsrike. Vannspeilet i kanalen skiller prosjektet fra sykehuset, samtidig som det tilfredsstiller krav til håndtering av overvann.

Med kvaliteter i gårdsrommet kan prosjektet bidra til at folk blir boende i byen, og at transportutslipp reduseres. Med kvaliteter i gårdsrommet kan prosjektet bidra til at folk blir boende i byen, og at transportutslipp reduseres. Nominert til statens byggeskikkpris 2013, som eneste boligprosjekt blant de syv finalistene. Kandidat til Oslo bys arkitekturpris 2012 for både uterom og bygning

Foto: FuthArk Arkitekter AS