SEFF logo

Om SEFF

SEFF Holding er et eiendomsselskap som eier, utvikler og forvalter bolig- og næringseiendom, alt sentralt i Oslo. Virksomheten har lang erfaring i bransjen siden 1990, og tilrettelegger i dag arbeidsplassene til mange mennesker.

Våre eiendommer består av

Selskapet består av en liten administrasjon med flat struktur og kort beslutningsmyndighet. Dette gir direkte kommunikasjon til våre leietakere i alle faser; alt fra dialog rundt leieforhold til prosjektgjennomføring og daglig drift. Vi strekker oss for å være en foretrukken samarbeidspartner for både leietakere og andre bransjeaktører. 

Miljø- og samfunnsansvar

Vi i SEFF har satt oss som mål å utvikle og drifte eiendom på en måte som gjør at miljøpåvirkningen fra vår virksomhet blir mindre år for år.  Som standard rammeverk for arbeidet tar vi utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, i tillegg til at vi har tilsluttet oss Eiendomssektorens veikart mot 2050.  SEFF signerte i 2021 på strakstiltak 1.0, og i 2023 signerte vi også på strakstiltak 2.0 fra Eiendomssektorens veikart.

Gjennom vårt medlemskap i Grønn Byggallianse er vi forpliktet til å  ta konkrete skritt for å redusere vår påvirkning på miljøet. Som et resultat av dette har vi blant annet besluttet at alle rehabiliteringsprosjekter og nybygg skal BREEAM-sertifiseres. Et slikt valg innebærer bevisste valg gjennom hele prosessen, fra tidlig forprosjekt til ferdig overlevering og forvaltning. Videre har vi signert på Bygg21 og forpliktet oss til å følge veilederne for «beste praksis» som var resultatet av dette bransjeprosjektet.

SEFF sin innsats for bærekraft rettes i stor grad mot spesielt 5 av de totalt 17 punktene i FNs bærekraftsmål. Disse målene er valgt fordi de anses som målsettinger hvor vi kan yte et reelt bidrag. 

 

Åpenhetsloven

Virksomheten omfattes av reglene i Åpenhetsloven. Ved spørsmål om vårt arbeid knyttet til aktsomhetsvurderinger, ta kontakt på mail@seff.no. Vi vil som hovedregel besvare forespørsler innen tre uker fra mottak. Trykk under for å lese virksomhetens aktsomhetsredegjørelse.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vi vil utgjøre en forskjell. Derfor er vi bevisste på vårt ansvar for samfunnet og miljøet.

Sammen bygger vi fremtiden!

Vi vil gjøre en forskjell. Derfor er vi bevisste på vårt ansvar for samfunnet og miljøet.

Sammen bygger vi fremtiden!

Vi ser muligheter i eiendom

Soliditet gir trygghet over tid. Vår filosofi er derfor langsiktig eierskap med søkelys på fremtidsrettede løsninger for en grønnere eiendomsnæring.

Vi er alltid på jakt etter de riktige eiendommene som har et potensiale vi kan utvikle og realisere.

pexels-photo-1039083