Om SEFF

SEFF Holding er et eiendomsselskap som eier, utvikler og forvalter bolig- og næringseiendom, alt sentralt i Oslo. Virksomheten har lang erfaring i bransjen siden 1990, og tilrettelegger i dag arbeidsplassene til mange mennesker.

Våre eiendommer består av

Selskapet består av en liten administrasjon med flat struktur og kort beslutningsmyndighet. Dette gir direkte kommunikasjon til våre leietakere i alle faser; alt fra dialog rundt leieforhold til prosjektgjennomføring og daglig drift. Vi strekker oss for å være en foretrukken samarbeidspartner for både leietakere og andre bransjeaktører. 

Miljø- og samfunnsansvar

Vi i SEFF har satt oss som mål å drive med bærekraftig eiendomsutvikling. Som standard rammeverk for arbeidet tar vi utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, i tillegg til at vi har tilsluttet oss Eiendomssektorens veikart mot 2050. Som et resultat av dette har vi blant annet besluttet at alle rehabiliteringsprosjekter og nybygg skal BREEAM-sertifiseres. Et slikt valg innebærer bevisste valg gjennom hele prosessen, fra tidlig forprosjekt til ferdig overlevering og forvaltning. 

SEFF sin innsats for bærekraft rettes i stor grad mot spesielt 5 av de totalt 17 punktene i FNs bærekraftsmål. Disse målene er valgt fordi de anses som målsettinger hvor vi kan yte et reelt bidrag. 

Åpenhetsloven

SEFF har startet arbeidet med aktsomhetsvurderinger etter kravene i Åpenhetsloven. Vi gjennomfører fortløpende vurderinger av leverandørkjeder, forretningspartnere og internt i samsvar med OECDs retningslinjer.

I henhold til loven vil vi innen 30.juni 2023 offentliggjøre en årlig redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger på vår hjemmeside. Du og alle har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser. Ved spørsmål om vårt arbeid knyttet til aktsomhetsvurderinger, ta kontakt på mail@seff.no. Vi vil som hovedregel besvare forespørsler innen tre uker fra mottak.

Vi vil utgjøre en forskjell. Derfor er vi bevisste på vårt ansvar for samfunnet og miljøet.

Sammen bygger vi fremtiden!

Vi vil gjøre en forskjell. Derfor er vi bevisste på vårt ansvar for samfunnet og miljøet.

Sammen bygger vi fremtiden!

Vi ser muligheter i eiendom

Soliditet gir trygghet over tid. Vår filosofi er derfor langsiktig eierskap med søkelys på fremtidsrettede løsninger for en grønnere eiendomsnæring.

Vi er alltid på jakt etter de riktige eiendommene som har et potensiale vi kan utvikle og realisere.

pexels-photo-1039083