SEFF logo

Vi ser
muligheter
i eiendom

Nyebilder
Nyebilder
Scandic Helge Mikalsen/ NTB
Nyebilder
Nyebilder
FuthArk Arkitekter AS
Nyebilder
Nyebilder
Scandic Helge Mikalsen/ NTB
Nyebilder
Nyebilder
FuthArk Arkitekter AS
Goldbox AS
FuthArk Arkitekter AS
Enerhaugen Arkitektkontor AS
Jørgen Egeland
Scandic Helge Mikalsen/ NTB
Nyebilder
Nyebilder
Scandic Helge Mikalsen/ NTB
Enerhaugen Arkitektkontor AS
Jørgen Egeland

Vi ser
muligheter
i eiendom

Nyebilder
Nyebilder
Scandic Helge Mikalsen/ NTB
Nyebilder
Nyebilder
FuthArk Arkitekter AS
Nyebilder
Nyebilder
Scandic Helge Mikalsen/ NTB
Nyebilder
Nyebilder
FuthArk Arkitekter AS

Vi ser
muligheter
i eiendom

Nyebilder
Nyebilder
Scandic Helge Mikalsen/ NTB
Nyebilder
Nyebilder
Nyebilder
Nyebilder
Scandic Helge Mikalsen/ NTB
Nyebilder
Nyebilder

SEFF Holding har et langsiktig perspektiv. Vi ønsker at prosjektene våre skal kjennetegnes av god, gjennomtenkt arkitektur, med fokus på livskvalitet og bærekraft som fremtidige generasjoner kan være stolte av. Vi vil skape varige verdier, og samtidig tilføre våre eiendomsprosjekter høyest mulig verdiavkastning. 

Her er noen av våre eiendommer og ferdigstilte prosjekter

Her er noen av våre eiendommer og ferdigstilte prosjekter

Byutvikling handler om å se muligheter og gjennomføre ideer på en måte som gir tilbake til byen.

Eiendommer i SEFFs portefølje