Kjølberggata 31

Her kommer vår del av Tøyenløftet!

Riveprosess november 2021.

Historien om det “Nye Tøyen” har lenge vært på alles lepper. Områdeløftet skal bidra til at Tøyen oppleves som attraktivt og inkluderende. Plattformen for Tøyen Torg (u.d). har følgende verdi:

Tøyensk; Noe ekte, energisk, variert, unikt, genuint, oppriktig, nært, inkluderende, åpent, imøtekommende, tilgjengelig, personlig, oppriktig (…). 

BÆREKRAFTIG AMBISJON

Vi i SEFF har som mål å drive med bærekraftig eiendomsutvikling. Som et resultat av dette har vi blant annet besluttet at alle rehabiliteringsprosjekter og nybygg skal BREEAM-sertifiseres.

Kjølberggata 31 har i dette prosjektet ambisjon om å oppnå den nest høyeste klassifiseringen; BREEAM- Excellent.

Fasade ferdigstilt prosjekt. Foto: Goldbox AS

Vi løfter vår del, og med en svært attraktiv beliggenhet  gjennomgår nå Kjølberggata 31 en totalrehabilitering  i perioden 2022-2023. Resultatet vil bli helt Tøyensk. 

Prosjektet er en totalentreprise som omfatter gjenoppbygging av kontorbygget etter gjennomførte saneringsarbeider. Takareal skal ombygges og det skal etableres takterrasse og sedumtak. 

Byggestart vil være primo 2022 med planlagt overlevering våren 2023.

Følg med for det som blir Tøyens råeste bygg!