SEFF logo

Marstrandgata 6 / Malmøgata 5

I april 2022 starter rivning av Marstrandgata 6, og starten på en omfattende rehabiliteringsprosess. Det er signert kontrakt med en leietaker som skal leie hele bygget. 

Fasade sørøst, nordøst og nordvest.  Foto: Stein Halvorsen Arkitekter AS

Under totalrehabilitering

I perioden 2022-2023 gjennomgår Marstrandgata 6 en totalrehabilitering. Byggestart vil være medio 2022 med planlagt overlevering høsten 2023. 

Planløsningen skal bestå av fleksible løsninger for å kunne løse fremtidige reorganiseringer. Dette innebærer lite bærende vegger og søyler. Det skal  være enkelt å flytte kontorskillevegger uten omfattende rive- og byggearbeider. Eiendommen har noe tomteareal i bakgård som blir opparbeidet  med faste dekker og grøntanlegg. 

Det er viktig for utleier at lokalene er utført i solide, miljøvennlige materialer, og at byggeprosesser, drift og annen virksomhet i lokalene er orientert mot bevaring av miljøet.

BÆREKRAFTIG AMBISJON

Vi i SEFF har som mål å drive med bærekraftig eiendomsutvikling. Som et resultat av dette har vi blant annet besluttet at alle rehabiliteringsprosjekter og nybygg skal BREEAM-sertifiseres.

Marstrandgata 6 har i dette prosjektet ambisjon om å oppnå  klassifiseringen; BREEAM- Very Good.

Skisse av tilbygg i bakgård. Foto: Kritt Arkitekter AS